Logo

Kazuhiro ABE kindly created StOMP logo. Thanks!